Kan Träning lindra Depression?

Depression är någonting som blir allt vanligare bland populationen och i takt med att samhället utvecklas i en ohälsosam snabb fart. Drygt 40% av alla som sjukskriver sig i Sverige, har depression som huvudsakliga anledning, och bland kvinnor drabbas mer än var tredje av depression, och bland män cirka var fjärde under sin livstid. Men hur kan detta egentligen hänga ihop med träning? I denna artikeln redogör vi för hur träning kan hjälpa till att lindra depression – och ifall det verkligen finns ett samband mellan träning och depression.

Vad är Depression?

Depression är en allvarlig sjukdom som påverkar hur en person känner, tänker och agerar. Det kan orsaka djup och långvarig förlust av intresse eller glädje, samt påverka en persons förmåga att utföra vardagliga aktiviteter. Depression kan också förekomma tillsammans med andra psykiska sjukdomar, såsom ångest, bipolär sjukdom eller PTSD.

Symtom på depression kan variera från person till person, men kan inkludera konstant trötthet eller sömnproblem, minskad eller ökad aptit, problem med koncentration och minne, förändringar i kroppsvikt, förändringar i sexuell lust, och tankar om självmord.

Oroligheter som depression kan påverka kan även orsaka fysiska symptom såsom magsmärtor, hjärtklappning och även huvudverk.

Hur kan Träning Lindra Depression?

När vi pratar om träning är det många som snabbt drar parallellen med en hälsosam sund livsstil, där kropp och själ är i fokus, vilket förstås är det optimalaste när träning prioriteras.

Träning innebär så mycket mer än att bara vara på gymmet och lyfta skrot, det är en livsstil som har en positiv påverkan på en människas liv, eftersom så mycket mer än bara gymmet är till stor del.

Att träna och vara målmedveten med konkreta målsättningar såsom att kunna lyfta tynga, göra fler repetitioner eller få större muskler, kräver att du även utanför gymmet gör en gedigen insats när det kommer till kost och återhämtning.

Genom att äta rätt säkerställer du att kroppen får en balans av vitaminer, proteiner, kolhydrater och fetter som är nödvändigt för att kroppen ska fungera. Att ha dåliga matvanor som består av kraftiga underskott av kalorier, bidrar till mindre energi i kroppen vilket påverkar hjärnans aktivitet. Att äta snabbmat eller andra maträtter som innehåller höga fetthalter och snabba kolhydrater, har inte bara en direkt negativ påverkan på hjärta och organ, utan bidrar även till att kroppen snabbt får en kick av energi och socker, som snabbt dalar ut, vilket kan ge en kort stund av glädje, som sedan snabbt tas över med onda tankar.

Genom att istället äta en balanserad och sund kost bestående av vitaminer, kolhydrater, fetter och proteiner jämnt fördelat enligt tallriksmodellen bidrar istället till ett jämt flöde av energi samt essentiella proteiner och vitaminer, för att kroppen ska fungera, och producera bland annat hormoner.

Till träningen och kosten tillkommer även återhämtning, vilket innebär att du låter kroppen återhämta sig ordentligt från träningspass, men även livet som ibland kan vara ofrivilligt fartfyllt och oförutsett. Att prioritera sömn och återhämtning av muskler, är oerhört viktigt och en mycket central del för dig som tränar för att bygga muskler. Även för dig som inte tränar, är sömn och återhämtning en oerhört viktig parameter för att du ska fungera normalt under dagarna.

Det är nämligen när vi sover och hamnar i REM-sömn som hjärnan vilar och sorterar vad som har skett under dagen. Detta är oerhört viktigt att komma ihåg, och i regel behöver varje vuxen människa mellan 6-8 timmars sömn kontinuerligt varje natt. Detta innebär alltså att sömn inte är någonting som går att ta igen under exempelvis helger och därför kan kompromissas med under vardagar.

Träning och Endorfiner

Om du någon gång har upplevt att du blivit glad eller får brillianta idéer under ett träningspass, är det inte helt oförklarligt. När du tränar, svettas och anstränger kroppen fysiskt, frigörs nämligen endorfiner i kroppen. Endorfiner är kemiska ämnen i kroppen, vilket är vad som gör att vi kan få en känsla av ett gott välbefinnande och lycka.

Endorfiner är vetenskapligt bevisat ett ämne som när det frigörs i kroppen, hjälper till med sömn, lycka och välmående, vilket är oerhört viktigt för någon som lider av depression. Det är bland annat av denna anledning träning är ett sådant pass bra verktyg för att bota, förhindra och lindra depression.

Att träna kan även hjälpa till med ditt allmänna välmående, eftersom att du ofta kan få en bättre självkänsla och mod i takt med att du förvandlas till en alltmer atletisk person med i en bättre kroppsform.

Sammanfattning

Träning är garanterat ett mycket bra verktyg för att motverka och lindra depression, eftersom att det bland annat innebär goda livsval som en hälsosammare kost, men även påtvingar sömn och återhämtning. Att träna frigör även endorfiner i kroppen, ett kemiskt ämne i kroppen, som starkt är förknippat med lycka och ett gott välmående. Vårt tips på Fitness365 är således att hålla igång och träna så ofta du kan, minst 3 gånger i veckan, eftersom de aktiva livsvalen till såsom en hälsosammare kost och sömn, vetenskapligt är bevisat ha positiva effekter på ens välmående.

t?a=1627248113&as=1588450390&t=1&tk=1&i=1