Räkna ut BMR

BMR står för ”basal metabolic rate” på engelska, vilket betyder ”basal metabolism” på svenska. BMR är mängden energi som kroppen förbrukar i vila för att upprätthålla grundläggande funktioner som hjärtslag, andning och kroppstemperatur.

BMR kan variera från person till person beroende på faktorer som ålder, kön, vikt, längd och kroppssammansättning. Ett sätt att mäta BMR är genom att göra en andningsmetod, där personen ligger i vila och andningshastigheten och syreupptagningen mäts.

Att förstå din BMR kan vara användbart för att bestämma ditt kaloribehov och planera din kost och träning. Genom att öka din fysiska aktivitet kan du också öka din totala energiförbrukning och därmed hjälpa dig att uppnå dina hälsomål.

Det är viktigt att förstå att BMR-uträknaren inte kommer att vara 100% korrekt eftersom det är svårt att exakt mäta kroppens metabolism. Men en BMR-uträknare kan ge dig en uppskattning av hur många kalorier du behöver för att bibehålla din vikt.

BMR-uträknare