Vad är insulin? [Genomgång]

Kanske har du hört talas om insulin, men inte riktigt greppat taget om vad det egentligen är för någonting? Insulin är en hormon som bukspottskörteln producerar, och används när glukos, eller socker, tillkommer i blodet för att balansera ut och se till att blodsockernivån är på en jämn nivå. Som diabetiker kan det saknas förmåga att producera insulin, och beroende på diabetes typ 1 eller 2 så kan sprutor eller tabletter behövas ta i samband med måltider, för att manuellt sköta den process som kroppen inte klarar av.

Insulin är nyckeln till sockerlåset

Insulin kan som en liknelse beskrivas som en nyckel, och där socker symboliserar ett lås. Det ena kan inte utesluta det andra, och båda är i behov av varandra för att fungera. När kroppen får i sig glukos, alltså socker, på ett eller annat sätt, måste insulin bryta ner sockret i blodet, för att blodsockernivån ska hållas på en jämn nivå. En normal person med en fungerande bukspottskörtel som producerar insulin, behöver inte tänka på det här, eftersom att kroppen sköter det helt autonomt. En diabetiker måste däremot manuellt justera detta.

Diabetes typ 1 och 2

Det finns två olika typer av diabetes, nämligen typ 1 och typ 2. Typ 1 är någonting som inte går att påverka, det innebär helt enkelt att bukspottskörteln går sönder och förmågan att producera eget insulin saknas helt, och anledningen till detta är inte riktigt utredd, men en del forskning menar på att det kan vara att kroppen har ett ”för bra” immunsystem, som vid en influensa eller liknande, av misstag, överreagerar när den motkämpar influensan och i samma veva råkar ta sönder insulinproduktionen i bukspottskörteln. Diabetiker med typ 1 använder därför uteslutande sprutor eller en pump som insulinkomplement i vardagen, för att hålla blodsockernivån på en jämn och kontrollerad nivå.

Diabetes typ 2, eller åldersdiabetes, är någonting som du kan bekämpa genom att ändra din levnadsstil och bland annat justera din kost och aktivt hålla i gång. Diabetes typ 2 är ovanligt att se hos yngre personer, utan brukar istället vara någonting som drabbar äldre och överviktiga personer. Genom att äta kostsammare och vara aktiv med träning, kan insulinproduktionen återgå till vanligt. Diabetiker typ 2, till skillnad från diabetiker med typ 1, kan beroende på hur illa läget är äta tabletter som hjälper till med insulinproduktionen i kroppen, eller ibland behöva ta sprutor, medans diabetiker med typ 1 inte har en insulinproduktion över huvud taget och uteslutande måste använda sprutor.

Kan jag få i mig för mycket insulin?

Som en normal människa som inte är drabbad av Diabetes kan du inte få i dig för mycket av det, eftersom att kroppen jämnt och ständigt sköter detta autonomt åt dig. Som diabetiker kan du däremot få i dig för mycket, vilket brukar kallas för att du får ”lågt blodsocker”. Du kan du känna dig yr, hungrig, svimfärdig, darrande och svag, vilket är kroppens sätt att reagera och tala om för dig att du behöver få i dig socker.

En normals person blodsockernivå ligger ständigt mellan 3-5mml/l, medans en diabetikers blodsockervärde kan vara allt ifrån 1 till över 30 (vilket kan vara livsfarligt). Det är därför viktigt som diabetiker att regelbundet kontrollera blodsockernivån och därefter anpassa intaget efter behov.

För mycket av insulin i kroppen innebär alltså att du får lågt blodsocker och är i behov av socker, för att komma upp på en stabil nivå.

Vad händer om jag får i mig för lite insulin?

insulin socker

För lite i kombination med att du äter som diabetiker innebär att du får ett högt blodsocker. Detta kan vara oerhört farligt, och när för mycket socker finns i blodet, som inte bryts ner av insulin, kan socker förvandlas till gift, vilket kallas för syraförgiftning eller ketoacidos. Kroppen har då för mycket kolhydrater och socker i blodet, PH-värdet blir surt, och kroppen börjar att förbränna fett istället för kolhydrater som successivt förvandlas till gift i blodet.

Detta är extremt farligt, och symptom på detta är spyfärdig, illamående, en andedräkt som luktar aceton, ständigt kissnödig och väldigt torr i munnen. Skulle dessa symptom uppkomma är det oerhört viktigt att ta reda på ketonvärdet i blodet, samt blodsockervärdet och livsviktigt att få ner blodsockernivån snabbt, vilket ibland kan vara svårare än du tror.

Som tidigare nämnt kontrolleras blodsockernivån av glukos (socker) och insulin tillsammans. Skulle du ha ketoner i blodet kanske inte insulinet har någon påverkan eftersom glukosen gjorts om till gift, och därför måste du få i dig kolhydrater och socker (vilket höjer blodsockervärdet), samtidigt som du injicerar stora doser av insulin. Vid viss osäkerhet kontakta direkt ambulans eller din läkare, detta måste behandlas fort och är livsfarligt.

Hoppas du har fått en bättre förståelse över hur diabetiker behöver göra varje dag, i resten av sina liv, för att hålla koll och styra sina nivåer i kroppen.

t?a=1587384527&as=1588450390&t=1&tk=1&i=1